Patronaty i Partnerstwa

W naszej działalności chętnie wspieramy zewnętrzne wydarzenia naszym patronatem medialnym, partnerstwem lub wykładami merytorycznymi

Przed kontaktem bezpośrednim prosimy o przesłanie wypełnionego poniższego formularza.

mgr farm. Anna Świątek-Brzezińska

Marketing Manager

Kontakt

Prosimy o przesłanie informacji na temat wydarzenia z użyciem poniższego formularza